Høringssvar fra Eva Eilertsen

Dato: 14.03.2022

Jeg er mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.