Høringssvar fra Gunn Marit Andersen

Dato: 14.03.2022

Jeg sier nei, kan ikke se noe som helst grunnlag for å forlenge tiltakene.