Høringssvar fra Madeleine Arendt

Dato: 20.03.2022

Eg samtykker ikkje!