Høringssvar fra Ingo Manfreda

Dato: 20.03.2022

Først og fremst er det de menneskerettighetene (https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserkl%C3%A6ringen) som avgjør alt som både en privatperson og en regjering har lov til å gjøre i et samfunn som baserer på menneskelige verdier.

Disse menneskerettighetene gjelder alltid for enhver og alle steder. De er ikke diskutable, de kan ikke utsettes pga. hva som helst, DE GJELDER!

Smittevernloven får derfor aldri overstyre grunnloven som baserer på de menneskerettighetene. Hvis det skjer (som har skjedd!) finnes ikke lenger grunnloven. En regjering har plikten til å fullbyrde folkets ønske - ikke mer og ikke mindre. En regjering har ikke lov til å iverksette tiltak som skader folket. Dette er det viktigste poenget jeg vil nevne her. Alle tiltak må ha en svært fundert vitenskapelig og menneskelig grunnlag og må hver dag vurderes på nytt.

Etter alle mine erkjennelser og kunnskap finnes absolutt ingen vitenskapelig eller menneskelig grunnlag for samtlige smitteverntiltak som ble pålagt den norske befolkningen i det siste. Motsetningen er tilfellet! Både munnbind tvang, karantene, covid-19-tester, nedstengning av samfunnet, sosial distansering, vaksinering osv. har ikke hatt påvist effekt angående både smittespredning, sykdom og dødelighet i befolkningen. Alle nasjonale og internasjonale data som nå foreligger viser at alle smitteverntiltak som påvirket menneskets hverdagen på det sterkeste har ført til mer skade en gevinst. Hvorfor i all verden planlegger regjeringen nå å fortsette med denne bevisste feil politikken?

Svaret kan bare være at de gjør det med vilje på grunn av en større plan som står bak handlingene. Ellers finnes dessverre ingen logisk forklaring. Jeg som lege må insistere på det øverste prinsippet i både vår profesjon og vårt livet: PRIMUM NON NOCERE! Først ikke skade! Dersom vi forholde oss imot dette prinsippet, har vi tapt alle sosiale og menneskelige prinsipper som utgjør vårt demokratisk samfunn.

Ingo Manfreda

Lege