Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206115

Dato: 11.03.2022

Nei til koronasertifikat, koronapass og vaksinetvang

Tvangsvaksinasjon er ikke nødvendig, ikke hensiktsmessig og derfor grunnlovstridig. Vaksinasjonsplikten er verken egnet eller nødvendig eller hensiktsmessig for å redusere antall alvorlige sykdommer og forhindre en betydelig overbelastning av helsevesnet. Videre er vaksinasjonsplikten ikke hensiktsmessig pga. et høyt risikopotensial. Bivirkningnene rapportert sammelignet med andre vaksinasjoner er enorm. Bivikrningene har så langt bare vært utilstrekkelig undersøkt, og tidligere har uventede sumptomer blitt oversvert. Samtidig er det oppstodd alamerende sikkerhetssignaler: en økning i dødsfall og visse sykdomsmønstre som myokarditt og perikarditt påvises i forbindelse med vaksinekampanje. Egnetheten av obligatorisk vaksinasjoner er tvilsom, fordi de tilgjengelige covid-vaksinene ikke genererer tilstrekkelig immunitet og dermed utilstrekkelig beskyttelse. Etter noen uker har vaksinasjon ikke bare lenger positiv effekt på smittesannsynligheten. Vaksinasjon har bare en liten effekt på alvorlighetsgraden av Covid-19 sykdommen, som avtar over en kort periode. Personer som er vaksinert, er ikke mindre smittsom en personer som ikke er vaksinert. Så vaksinasjonen kan ikke avbryte infeksjonskjeder. Det er flere grunner at behovet for generelle vaksinasjonsplikt må avvises:

1.covid -19 er ingen fare lenger = ingen pandemi lenger, fordi omicron varianten har samme nivået som en vanlig influensa.

2.Det finns mange alternativer til vaksinasjon. Terapier og forebyggende tiltak er tilgjengelig.

3. Helsevesenet har ikke vært overbelastet, sånn det vært forespeilet i media.

Et vaksinekrav er ikke hensiktsmessig, fordi de tilgjengelige vaksine er ikke bare usikre men de har også en høy risikopotensiale:

1. Vaksine mot Covid19 er en genterapi, betinget godkjent under spesielle forhold. Kort og langsiktig risikopotensiale er ikke tilstrekkelig undersøkt. Det finns ingen langtidsstudie, men allerede nå mange dødelige bivirkninger.

2. Uregistrerte bivirkninger på minst 80% basert på et berettiget estimat.

3. Målt ved et uforklarlig høyt antall dødsfall, som er tidsmessig relatert til vaksinasjonene.

I følge av all disse resultater og risikoer, skal en obligatorisk vaksinasjon IKKE vedtas, fordi den er ikke egnet , ikke hensiktsmessig, ikke nødvendig og derfor i strid med grunnloven, meneskerrettighetsloven og spesiell i strid med rett til kroppslig integritet.

Koronapass og videreførende tiltakk er også ikke egnet, ikke hensiktsmessig eller nødvendig og i strid med grunnloven og meneskerrettighetslover, fordi covid-19 har utviklet seg til en influenza og her dermed ikke en potesial til å være livsfarlig lenger.