Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 535418

Dato: 21.03.2022

Jeg er uenig i dette forslaget. Det bør forkastes. Norge må fortsette og være et fritt og demokratisk land som respekterer alle mennesker. Et land som stolt setter menneskerettigheter og ytringsfrihet i høysete. Et land som lar folk bestemme over sin egen kropp. Et land som ikke forskjellsbehandler folk som har andre meninger, verdier og oppfatninger enn myndighetene.