Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 572049

Dato: 21.03.2022

Som ansvarlig norsk borger sier jeg bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. Totalt sett har de tilsynelatende gitt oss et dårligere utfall og er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, og bryter Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.