Høringssvar fra Cecilie Sperlin

Dato: 10.03.2022

Nei til midlertidige forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven