Høringssvar fra Anders Nordgård

Dato: 05.03.2022

Den store majoriteten av befolkningen følger, anerkjenner og respekterer det som myndighetene ber om. Det tror jeg vi kan stadfeste sikrere enn noen gang på nåværende tidspunkt. Dette handler mye om vår kultur, men også den 4 statsmakts innflytelse.

Dette så fremst ikke myndighetene nå anser sin troverdighet som risikoutsatt og dalende. Hvis dette er grunnen, så bør dere sjekke speilbildet og hvem vite hvem dere er i angitte posisjoner for.

Med bakgrunn i dette førstnevnte burde verken jeg eller dere se nødvendigheten av lovendringer, forskriftsopprettelser eller noen annen form for forlengelser av midlertidige krisetiltak.

Det er i følge fhi sin statistikk 459 personer som døde med korona i 2020. Hvorav 90% av disse hadde høy alder og underliggende sykdommer. Hvis dette er malen for innføring av restriksjoner, anbefaler jeg at dere sjekker litt flere tall og statistikker vedrørende sykdommer og dødsårsaker. Jeg og mange mennesker er nå spent på og se hvordan disse tallene (2021&2022) har utviklet seg etter statlig innføring av vaksiner. Disse tallene burde være drastisk redusert for og forsvare tiltakene dere har gjennomført, med de konsekvensene de har fått for millioner av mennesker og utallige bedrifter her i landet.