Høringssvar fra Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering

Dato: 18.03.2022

Vi i Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering mener at dette høringsnotetet må forkastes og aldri innføres i sin skrevne form. Flere grunner ligger vedlagt som pdf.

Vedlegg