Høringssvar fra Kari Jægersletten

Dato: 05.03.2022

NEI til forlenging av midlertidige forskriftshjemler i smittevernlova og helseberedskapslova for handtering av koronapandemien!