Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181846

Dato: 10.03.2022

Hei

Dette forslaget virker veldig unødvendig. Undersøkelser fra John Hopkins instiute har vist at enormt kostbare nedstengninger har hatt nesten ingen positiv effekt. Tiltakene har vært veldig inngripende og gir staten enorme fullmakter på bekostning av individets frihet.

Vil på det sterkeste avvise dette forslaget om en mer permanent smittevernstat.