Høringssvar fra Michael Owen

Dato: 21.03.2022

I dag vet vi at covid 19 ikke utgjør en fare for majoriteten av befolkningen, og at summen av de ekstreme tiltakene har påført mennesker mer skade enn viruset. Det er ubegripelig og skremmende, etter all forskningen som har blitt offentliggjort og som viser at det ikke er noe helsefaglig grunnlag for å videreføre disse ekstreme inngripende tiltakene, at myndighetene fortsatt ønsker å videreføre dette regimet.