Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 514529

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!!!

Det er helt utrolig at dere kan sende ut et slikt høringsforslag med så kort frist. Og det rett etterpå forrige høringsforslag om koronapass ble avsluttet, også med uvanlig kort frist.

Norske borgere bør selv kunne bestemme over egen kropp og få bruke sunn fornuft. Hva slags samfunn er det som planlegges med et slikt høringsforslag?? Skremmende.