Høringssvar fra May Brit Buflaten

Dato: 10.03.2022

Jeg sier nei til dette, nå må det være slutt på dette tyranniet.