Høringssvar fra Lillehammer hud og velvære

Dato: 21.03.2022

Nei jeg ønsker ikke

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien