Høringssvar fra Nordmann

Dato: 21.03.2022

Dette lovforslaget er helt klart lovstridig og burde forkastes. Tydelig at dette ikke har noe med helse å gjøre men derimot med utenlandske krefters ønske om å avvikle demokratiet.

Om dere ønsker at folk fortsatt skal ha tillit til norske politikere og demokratiet, la være å innføre dette. Om dere derimot ønsker borgerkrig, så lykke til.