Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 611950

Dato: 21.03.2022

Nei takk!

Jeg viser til:

1. The Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org

2. Iver Mysterud, dr.philos, Jan Raa, professor emeritus i mikrobiologi i Dagens medisin, "Tilfeldighetene avgjør hvor smittsom og farlig hver ny variant vil bli. Derfor er det lite hensiktsmessig å satse på massevaksinering som hovedstrategi for å slå ned pandemier forårsaket av RNA-virus"

3. Jussprofessor Hans Petter Graver: "Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. En sektor er dominerende, alle andre hensyn er underordnet denne. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende."

4. Høringsfrist: Regjeringens forslag ble sendt ut 4. mars og høringsfristen er 21. mars. Å ha en så kort frist i et så alvorlig spørsmål som dette er nærmest et overfall på den norske offentligheten og en latterliggjøring av det norske demokratiet. Det er naturligvis helt umulig å få belyst dette spørsmålet på en demokratisk og veloverveid måte på mindre enn tre uker.

5. Nordisk Covid-erklæring: https://ncd2021.org/nb/norsk-bokmal-2/ :

"Når vi nærmer oss to år med restriksjoner i våre samfunn med begrensning av vår forsamlings- og bevegelsesfrihet gjennom isolasjon, karantene, stengning av næringsliv og økende tvangsbruk av munnbind hos friske borgere, er det nå klare bevis på at disse fører i varierende grad til store skader og hvor det foreligger absolutt ingen bevis for noen fordeler fra slike tiltak."

6. Smitteverntiltak: Utallige eksperter uttaler at det ikke foreligger empiriske bevis for at myndighetenes smittevernstiltak faktisk fungerer. I stedet foreligger det nå empiriske bevis for at nedstengninger, hjemmeskole, og andre inngripende tiltak har hatt alvorlige negative konsekvenser for barn og ungdoms psykiske helse samtidig som det altså viser seg at smittetrender hele tiden har ligget langt under myndighetenes egne "beregninger". Det er altså bevis for at myndighetenes tiltak aldri har fungert ettersom de har vært basert på feilslåtte beregninger! Ref: https://doctors4covidethics.org/expert-statement-regardingthe-need-for-lock-downs-and-other-measures-to-fight-the-pandemic-and-on-their-effects-on-children/

7. Tillit. De katastrofale konsekvensene for norsk næringsliv, psykisk helse hos barn og unge og ikke minst de alvorlige bivirkningene av disse hastegodkjente vaksinene som ser ut til å ha rammet langt mennesker enn f.eks. svineinfluensavaksinen. Dagens politikere driver med ryggdekningspolitikk i stedet for å basere sine beslutninger på framsynthet og objektiv viten fra et bredt utvalg av disipliner innenfor helse , samfunn og næringsliv. Det er med stor beklagelse jeg må si at min tillit til politikerne etter disse to årene er på et lavmål om ikke helt fraværende. Derfor må dette vanviddet stoppe nå. Nei til flere tiltak! Ja til en full kritisk gjennomgang av myndighetenes politikk de siste 2 årene.