Høringssvar fra Christian Næss

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven som er foreslått å forlenges til 1. juli 2023!

Dette fordi det alltid vil være behov for beredskap. Det sørger allerede de tidligere bestemmelsene i smittevernloven og beredskapsloven for. Det er ikke noe faktisk behov for å forlenge de midlertidige bestemmelsene til 1. juli 2023.