Høringssvar fra Per Ivar Gullanger

Dato: 21.03.2022

Covid 19 kan kureres med Ivermectin. Ved riktig administrasjon av middelet hadde ingen trengt å dø. Selv med registrerte dødsfall er ikke Covid 19 verre enn en mild influensa. Nå viser det seg at den såkalte vaksinen ikke har noen som helst virkning på å redusere smitte eller sykdom. Derimot ser det ut som at dødeligheten blandt de vaksinerte er høyere enn normalen. Meldinger om alvorlige bivirkninger burde ført til at all C19 vaksinering ble stoppet umiddelbart. I mine øyne er håndteringen av C19 pandemien straffbar. Noen vet hva virkeligheten er og har villedet folk til å ta vaksiner og tester som er skadelige.

Å innføre restriksjoner for uvaksinerte er et alvorlig brudd på menneskeretten. Organisasjoner som World Economic Forum dikterer hvordan folkevalgte over hele verden skal håndtere Covid situasjonen. Det er ligger helt åpent informasjon om deres agenda. Det er ikke snakk om noen konspirasjonsteori, men harde fakta for dem som ønsker å finne det.

Norge er en suveren stat og skal forbli det. Jeg samtykker ikke til at vi skal gi fra oss vår medfødte frihet. Disse endringene i lovverket bryter med både grunnlov og Nurnbergkodeksen.