Høringssvar fra Lena K

Dato: 06.03.2022

Nei til koronasertifikatet!

Den strider mot menneskerettighetene, Nurnbergkodeksen og vår rett til å velge over vår egen kropp.

Vi vil leve i et demokratisk land og koronapass bryter med alle demokratiske prinsipper. Erfaring fra europeiske land også viser at det er et kontrolltiltak som hjelper ikke mot sykdom og smitte.

Koronapass vil føre til segregering ogvforskjellsbehandling som har ingenting i Norge å gjøre.

Ta vare på Norge og frihet vi hadde!