Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481423

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt imot høringsforslaget i sin helhet. Det hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn. Det vil undergrave menneskerettighetene, naturretten, og vår Guds gitte frihet. Det vil kneble kommende generasjoner og kvele vår sivilisasjon. Svaret er NEI.

hilsen

Tommy