Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291127

Dato: 17.03.2022

Jeg er imot denne forlengelsen da den inngriper i frihet og bevegelsesfrihet og strider mot grunnloven.Dette er bare en omskrivelse av vaksinepasset som mange var imot(jfr)Så jeg ønsker ikke denne forlengelsen.