Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 601988

Dato: 21.03.2022

NEI, dette har hele tiden vært problematisk, og nå ser det ut som tiltakene uansett har hatt svært negative konsekvenser for folkehelsen sammenlignet med sykdommen man brukte for å begrunne tiltakene.