Høringssvar fra Ingvild Haugom Amundgård

Dato: 21.03.2022

Sier herved nei til videreføring av dette lovforslaget! Mener at dette skal forkastes for all fremtid, da det er et klart brudd på menneskerettighetene! Dette gjelder og forslaget om at who skal ha utvidet makt til å sette i verk tiltak for alle land!