Høringssvar fra Irene Dalen

Dato: 20.03.2022

NEI, det foreligger ingen grunn til å forlenge de midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

NEI, dette forslaget må forkastes. Bruk av tvang, utestengelser og segregering av folket er uakseptabelt og ikke ønskelig. Tvangsvaksinering og krav om koronasertifikat anses som et overgrep.

NEI til koronasertifikat!