Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147016

Dato: 09.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette forslaget