Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 376917

Dato: 20.03.2022

Jeg sier et kraftig NEI til forlengelse av aktuell lov. Fordi: Det har aldri vært noen pandemi slik myndighetene med blant annet Guldvog i spissen hevder. Unntakstilstanden dere innførte har påført mye mer skade enn selve virussykdommen. Kunne lagt ved mange lenker til undersøkelser som bekrefter det. Men dette vet dere godt selv. Det er ikke noen behov for forlengelse av denne midlertidige loven. Vi lever i et, også etter myndighetenes ord, i et fritt land. Dette skal vi fortsette å ha. Segregering og kontroll/ overvåking av ethvert individs bevegelser og andre handlinger som et slikt pass vil muliggjøre skal vi ikke ha. Det har ingenting med smittevern å gjøre. Dette sier jeg som har jobbet direkte med smitte og smittepasienter som intensivsykepleier i 40 år. På tide å vektlegge mer hva gulvfolkets erfaringer er? NEI, sier jeg.