Høringssvar fra Jostein Furdal

Dato: 21.03.2022

Dette er mot norsk og internasjonal lovgjeving, det strid mot menneskerettar og mot humanitære prinsipp. Dette er eit knefall for utanlandske krefter som WEF og andre grupperingar som GAVI/WHO, politikarane skal representera folket i landet vårt - ikkje overvaka og rangera verdet til dei ulike gruppene dei definerer.

Vis at norsk folk og norsk og internasjonal lov vert respektert, ikkje svik grunnlova og dykkar eige folk