Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 503032

Dato: 20.03.2022

Jeg er mot dette. Jeg er for frihet!!