Høringssvar fra Helge Ottesen

Dato: 06.03.2022

Dette har gått altfor langt allerede og dette gir ingen mening lengere. Aksepter at vi mennesker er født til en gang og dø. Slik var det frem til mars 2020 og nå er det på tide og akseptere det igjen. Slutt med tyraniet mot befolkningen