Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112414

Dato: 04.03.2022

Dette forslaget må forkastes.

Jeg sier nei til dette.