Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364321

Dato: 19.03.2022

Jeg mener hjemlene ikke skal forlenges