Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 335935

Dato: 18.03.2022

Jeg er helt emot at forskrifthjemlene skal forlenges!