Høringssvar fra Eva Fjeldstad

Dato: 21.03.2022

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotat å forlenge hjemlene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om blant annet isolering og smittekarantene.

Jeg kan ikke på noen måte akseptere at disse hjemlene i smittevernloven forlenges. En uavhengig evaluering ville trolig konkludere med at de har gjort mer skade enn gagn i pandemien hittil. Mens norsk byråkrati ellers er fullt av krav om både konsekvensutredninger og evalueringer, finnes ingen av delene for de mest dyptgripende – og mest skadelige – tiltakene som det norske samfunnet har vært utsatt for i fredstid. Og dette vil man bare forlenge enda et år, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene.

Selv om det ikke er foretatt en uavhengig evaluering, så er våre erfaringer at myndighetene dessverre har nyttet dette regelverket til å sette i gang tiltak som har vært skadelige og unødvendige – som særlig den siste nedstengningen da de burde visst at Omicrom ikke var farlig om de hadde fulgt med på opplysningene som kom fra Sør-Afrika. Myndigheter som feilvurderer i så stor grad kan ikke bli gitt muligheten til å fortsette med det. Det er totalt uakseptabelt.

Jeg er veldig enig med jussprofessor Hans Petter Graver som er kritisk til at regjeringen forlenger de midlertidige lovendringene, fremfor å sette i gang et større arbeid for å utrede hva slags juridisk rammeverk vi bør ha under en pandemi.

Det at smittevernloven blir viktigere enn Retts-staten på en mer varig basis, må oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden andre verdenskrig.

Med hilsen Eva Fjeldstad