Høringssvar fra Lene Christin Finsrud

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot forslaget, og for frihet og vern av menneskerettigheter. Lene Christin Finsrud 200322