Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161245

Dato: 05.03.2022

Loven er ikke midlertidig om den forlenges gang på gang. Nå etter å ha sett hvordan loven har virket, så vil jeg påstå at den ikke har fungert særlig godt når det gjelder smittespredning. At politikerne ble kledd nakne foran den norske befolkning ved at dem måtte vedkjenne seg at norsk medisinaldepot med beredskapslager for medisinsk utstyr var nedlagt se om følge av en eu forordning sier sitt om dette landets vanstyre. Man trenger beredskapslagre, og ikke midlertidige lover for å ivareta at det finnes tilstrekkelig medisinsk utstyr for å håndtere et sykdomsutbrudd.

Denne midlertidige loven har frem til nå fremstått som ulogisk og tåpelig når man har feks måtte søke norske myndigheter for å returnere til sitt eget land etter å ha vært på utenlandstur. Adgangen til "riket" for nordmenn er nedfelt i grunnloven, og var ment til å beskytte det norske folket mot staten. Med videreføring av denne lov fortsetter man overformynderiet og regjeringen viser bare med denne høringen at de ikke tror at folket tar fornuftige valg for seg og sine. Jeg er også sterkt imot at loven skal gi adgang for raske forskriftsendringer med hjemmel i denne lov, slik at utøvelsen av loven kan se helt forskjellig ut enn loven i seg selv. Loven har vært et selvpålagt frikort for kommunistisk utøvelse av makt for den sittende regjering. Når man ser at lovverket administreres av en tilsynelatende dement gjeng som hverken vet hvor dem bor, eller hvilket kjønn dem har så må ikke denne loven være i verktøykassa demmes mer. Loven feil hender kan være skadelig. Man får lage nye lover dersom behovet skulle dukke opp heller.

Jeg sier derfor nei til forslaget i høringsnotatet.