Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291287

Dato: 17.03.2022

Hei

det som har vært vår utfordring de siste to årene med tanke på hytte i Sverige så burde det legges til grunn en god forholdsmessighet og gjennomtenkt smittervern messig begrunnelse, det må finnes rom for at vi med hytter i Sverige under en neste pandemi kan dra over for å se etter våres eiendom. Det var ett forslag på 72 timer fra helsedir om dette som aldri kom frem. Gjør man nøye vurderinger og undersøker forholdsmessigheten så er 72 timer innenfor og vi for mulighet å se til våres eiendom uten mas og stress. Dagstur ordningen var meget dårlig tilbud.

minner om at saken er oppe til høyesterett og en seier der ang forholdsmessigheten så burde 72 timer være innenfor og brukes under en neste pandemi.

med hilsen

Marius Kopperud Nielsen