Høringssvar fra Eva Beate Svingen

Dato: 20.03.2022

NEI!

Koronapass er segregering og hører ikke hjemme i et moderne samfunn. "Vaksinene" viser seg å ikke virke verke på smitte eller koronasykdom. å når Pfizer hr måttet publisere rapporter som viser massive dødsfall etter injeksonene, kan ikke jeg se at dette skal presses på mennesker. At barn skal måtte tvinges til å ta disse injeksjonene er et direkte overgrep og kan karaktiseres som drap/drapsforsøk. Om et slikt pass kommer til bruk i samfunnet, kan det lett utvides til å gjelde flere områder, som igjen vil øke segregeringen i samfunnet. Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden 2. verdenskrig

Dette må trekkes! jeg sier NEI!! Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter