Høringssvar fra Monique Blaschek

Dato: 18.03.2022

Jeg vil ikke at hjemlene skal videreføres.