Høringssvar fra Grete Nygård

Dato: 06.03.2022

Eg godtar ALDRI en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien