Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 594115

Dato: 21.03.2022

Sier meg ikke enig i alle lovforslagene. Spesielt er i mot denne fordi dette griper for langt inn i grunnlovsfestede rettigheter til enkeltpersoner og håper dette aldri blir å brukes.

§ 4-3 a Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.

Samfunnet bør satse på bredere forståelse for hva og hvordan virus virker og hva dette har med bakterier å gjøre i hverdagen vår. Vi går mot et sterilt samfunnet hvor enesten virkemiddel er flere og sprøyter. Da blir enkeltmenneske mer sårbar da man ikke har vaksine mot alle variantene som kommer.

Andrè