Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344227

Dato: 19.03.2022

Denne forskriften bør ikke videreføres. Nok er nok. Dette skaper så store sosiale problemer, at det ikke er verdt det.