Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 226850

Dato: 13.03.2022

Er imot segregering

Rett til eget helsevalg

strider imot demokratiet