Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237522

Dato: 14.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

De midlertidige bestemmelsene må oppheves 1. juli 2022, ikke forlenges.

Flere land erklærer nå korona som en vanlig influensa, ikke pandemi. Norge bør følge etter.

Ved å se på antall dødsfall pga korona, ikke med korona, og antall alvorlig syke , er det åpenlyst at pandemien er over.

Norges rettsstat må videreføres. Smittevernsetaten må opphøres.