Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 447034

Dato: 20.03.2022

Er imot forlengelse av smittevernloven.