Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154229

Dato: 10.03.2022

NEI til forlengelse av de midlertidige koronahjemlene til 1 juli 2023