Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134111

Dato: 08.03.2022

Nei til koronapass, ja til frihet.