Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 505132

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot høringsforslaget.