Høringssvar fra Halvor Schinnes

Dato: 05.03.2022

Dette har overhode ingenting med smittevern å gjøre. Dette er noe man bør gjøre alt man kan for at ikke skal få gjennomslag, uavhengig av om man er vaksinert eller ikke! Å sette til side menneskerettigheter, og å forskjellsbehandle vaksinerte/uvaksinerte er alt annet enn demokrati, og vil kun påføre vårt folk smerte og lidelse under strenge regler fra våre folkevalgte.

Alle bør selv kunne bestemme hva som skal inn i egen kropp, punktum. Koronapass er myndighetenes vei til fullstendig kontroll over befolkningen, og blir dette innført så vil ikke Norge lenger være et fritt land.